CONTACT

www.groovegroovy.com

Line ID : @GrooveGroovy
E-Mail : info@groovegroovy.com
Facebook : GrooveGroovy.com
IG : GrooveGroovy.com
Youtube : Groove & Groovy
Marketing team : marcom@ronnyinter.com

Warranty

Warranty term: Two year from the date of purchase. Please fill in the correct and actual information in order to protect your best benefit
ลงทะเบียน เพื่อรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ 2 ปี กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงที่สุด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง

This warranty covers manufacturing defects on the watch itself (movement, case, crystal). Other parts than the above are not covered by this warranty. To have replacement covered under this warranty performed, please use our contact form on the “contact us” page. In the e-mail you need to specify your name, address, order number and a detailed description of the issue. Finally, write ‘reclaim of purchase’ as subject of the e-mail or letter.

Note that repair/replacements will be charged in the following cases, even during the warranty term.

 • Failure or damage caused by improper use or carelessness (knocks, dents, crushing, broken crystal, etc.)
 • Failure or damage caused by unjustifiable repair or modification
 • Failure or damage caused by fire or water, or a natural disaster such as for example an earthquake
 • Esthetic changes that occur during normal wear and tear and aging (minor scratches, etc.; on the case and/or crystal, alteration of the color on the wristband and the peeling of the plating)
 • In case the retail store and the purchase date are not indicated on the warranty, or if this information has been rewritten
 • If the warranty is not submitted along with the watch.
 • Battery replacement will be charged even during the warranty term.

The case, dial, hands, crystal, watchband or other parts thereof may be replaced with substitutes if the originals are not available.

This warranty warrants that you can receive free replacement in accordance with the terms set forth herein and within the specified term, and shall not restrict any lawful right of the Customer.

การรับประกันดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะเรื่องสภาพชำรุดของตัวนาฬิกา (กลไก, กรอบ, เพชรประดับ) และจะไม่ครอบคลุมส่วนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ เพื่อขอรับบริการเปลี่ยนส่วนประกอบตามที่ครอบคลุมในประกัน กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อของเราที่หน้า “ติดต่อเรา” ในอีเมลคุณต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขการสั่งสินค้า และอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขั้นท้ายสุด กรุณาจ่าชื่อเรื่องอีเมลหรือหัวจดหมายว่า “เรียกคืนการซื้อสินค้า (reclaim of purchase)” ทาง Daniel Wellington จะเป็นผู้ดูแลค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้า แต่หาก Daniel Wellington ไม่พบสภาพชำรุดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น สินค้าดังกล่าวจะถูกส่งกลับคืนไปยังลูกค้า

หมายเหตุ: บริษัทจะคิดค่าบริการซ่อมแซม/เปลี่ยนส่วนประกอบในกรณีต่อไปนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงรับประกันก็ตาม

 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือความเลินเล่อ (การกระแทก, รอยบุบ, สภาพแตกร้าว, เพชรประดับเสียหาย ฯลฯ)
 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องหรือการปรับเปลี่ยน
 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากไฟหรือน้ำ หรือภัยหายนะทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพความงามซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติและอายุสินค้าที่เพิ่มขึ้น (รอยขีดข่วนเล็กน้อย เช่น ที่หน้าปัดและ/หรือเพชรประดับ
 • การเปลี่ยนสีของสายนาฬิกา และการหลุดลอกของโลหะที่ชุบ
 • หากไม่ได้ระบุชื่อร้านค้าปลีกและวันที่ที่ซื้อสินค้าลงในใบรับประกัน หรือหากข้อมูลดังกล่าวถูกแก้ไขใหม่
 • หากไม่ได้ส่งใบรับประกันแนบมากับตัวนาฬิกา
 • บริษัทจะคิดค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงรับประกันก็ตาม
 • กรอบ หน้าปัด เข็ม เพชรประดับ สายนาฬิกา หรือส่วนประกอบอื่นๆ อาจถูกทดแทนด้วยวัสดุสำรองหากไม่มีส่วนประกอบดั้งเดิมให้เลือก

การรับประกันจะประกันว่าคุณสามารถรับการเปลี่ยนส่วนประกอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารนี้และในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่จำกัดสิทธิทางกฎหมายของลูกค้าแต่อย่างใด

The present AVI-8 International Warranty applies to watches sold or presented for guarantee service in any country.

Your AVI-8 watch is warranted against any manufacturing defect for a period of twenty-four (24) months from the date of purchase (the “Warranty Period”) subject to the following conditions.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

 • Your AVI-8 International Warranty does not cover, notably:
 • Defects and damages resulting from misuse or negligence, or from accident,
 • Battery, case, crystal, strap, or bracelet
 • Defects and damages caused by improper use, alterations, tampering, dismantling or unauthorised modifications or repairs,
 • Water damage unless marked water-resistant (for details regarding water resistance please click here)

If your watch is returned during the Warranty Period, any component found by our technical services to be defective as a result of a manufacturing defect will be, at AVI-8’s sole discretion, repaired or replaced free of charge. Upon expiration of the Warranty Period, any services or repairs will be subject to a service charge.

You are responsible for transportation costs, including but not limited to postage, insurance and packing materials. We recommend that any shipment to us include certified delivery and insurance.

การรับประกันระหว่างประเทศ ของ AVI-8 ฉบับปัจจุบัน ใช้กับนาฬิกาที่จำหน่ายในทุกประเทศ

นาฬิกาข้อมือ AVI-8 ของคุณได้รับการรับการรับประกันจากข้อบกพร่องด้านการผลิตใดๆ เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การรับรองความถูกต้อง
เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการรับประกันสินค้าระหว่างประเทศ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ก่อนรับบริการตามการรับประกัน

หากต้องการลงทะเบียนนาฬิกากรุณาเข้าไปที่
https://groovegroovy.com/warranty
https://avi-8.co.uk/pages/register-your-watch

การยกเว้นละข้อจำกัด
การรับประกันระหว่างประเทศของ AVI-8 ของคุณไม่ครอบคลุมถึง:
ข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นการการใช้ผิดวิธีหรือประมาทหรือจากอุบัติเหตุ, แบตเตอรี่, ตัวเรือน,คริสตัล,สาย หรือ ตัวล็อก, ข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงหรือแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, ความเสียหายจากน้ำ เว้นแต่ที่มีเครื่องหมายกันน้ำ

หากนาฬิกาของคุณถูกส่งคืนในช่วงระยะเวลาการรับประกันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องในการผลิต จะเป็นไปตามดุลพินิจของ AVI-8 จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันหรือซ่อมแซมใดๆ จะต้องเสียค่าเสียค่าบริการ โดยลุกค้ารับผิดชอบค่าขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการ
4-6 สัปดาห์นับจากวันที่เราได้รับพัสดุ เพื่อให้นาฬิกาของคุณผ่านขั้นตอนการซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อบกพร่อง

About repair / warranty period

Regarding the repair of the watch body (excluding the belt), we accept it at our Gallery shop or the shop you purchased.
In any case, “regular warranty” issued by Knot Co., Ltd. is required.
Be sure to attach a warranty card for battery replacement.
When sending directly to our company, you need to pack a watch with warranty card.
The warranty applies only watches which are used as normal.
Only watch movements can be repaired by warranty.
When you send a broken watch, be sure to fill out the necessary items on the repair request table (download) and include it.
* The overhaul of the mechanical watch will be treated as maintenance, so it needs fee. Overhaul charge will be 16000 yen.
*Overhaul fee may be changed due to fluctuation of parts manufacturing cost.

[Not applicable for warranty]

 • 1. Battery replacement (please read the instruction manual)
 • 2. Delay or malfunction due to the magnetic band (Please read the instruction manual)
 • 3. Changes in appearance that occur during use
 • 4. When there is no warranty card
 • 5. If you purchased in the warranty card and you do not have an authorized dealer name or purchase date
 • 6. When the lexical phrase has been corrected
 • 7. Failure or damage due to accident or natural disaster
 • 8. Failure or damage due to improper repair or remodeling by an authorized dealer or other than an authorized total importer

Please check before receiving repair service.

* After-sales service, repair on anything with no formal warranty issued by Knot Co., Ltd. is not accepted at all.
* In order to receive regular warranty and various services, a official warranty is absolutely necessary when requesting maintenance.
* Various warranty service is provided by Knot Co., Ltd.
* If you cannot attach an official warranty card due to loss, it will demand charge, please keep it carefully.
* In case of paid repair, I will contact the estimate.
*When the repair is finished, we will return your watch by home delivery service. On that time, the payment is cash on delivery. Sorry, you cannot pay by credit card.
* We will keep checking the arrival of the watch and we will not contact the repair completion date. Please note.
* Please keep the warranty card handy even after the warranty period.
* Please understand that the belt of the watch will be outside the repair / warranty application.
* If there is suspected magnetic stray due to clock stop or delay etc, there is a possibility that not only the watch but the easy lever part of the belt may be magnetized, so after wrapping the watch and the belt and including the customer service Please send.

Maker’s Watch Knot Repair Price List

* The repair fee will be announced at the total amount of “basic technology fee” and “parts price”.

(Example 1) Battery replacement for CS-36: B 800 (breakdown: basic technical fee B 640 + parts cost B 160)
(Example 2) Change case of CS-36: B 6,160 (breakdown: basic technical fee B 960 + parts price B 3,160)

Basic technical fee

 

CS-36

CC/AC-39

SQ-32

TS-36

AT-38

machine room

B480

B480

B480

B480

B1,920

Case room

B800

B800

B800

B800

B2,560

All amounts in the notation are tax-exempt.

* Quartz type · Solar type: basic technical fee includes basic internal cleaning and waterproof inspection.
* Mechanical: Basic technical fee includes precision adjustment of the movement, basic internal cleaning, waterproof inspection.

Machine room related parts charges

 

CS-36

CC/AC-39

SQ-32

TS-36

AT-38

details of repair

Battery replacement

B160

B160

B160

B320

 

Battery replacement + waterproof test

Back cover packing

B160

B160

B160

B160

 

Battery replacement + waterproof test

Back cover

B320

B320

B320

B480

B960

Case replacement + waterproof test

Movement

B960

B1331

B960

B1600

B3840

Movement exchange + waterproof test + packing exchange + running test

All amounts in the notation are tax-exempt.

Case room related parts price

 

CS-36

CC/AC-39

SQ-32

TS-36

AT-38

details of repair

Sapphire glass

B800

B960

B960

B960

B1,280

Sapphire glass replacement + waterproof test

Dial

B640

B800

B640

B800

B960

Dial replacement + waterproof test

Case

B3,160

B1,280

B1,280

B1600

B3840

Case exchange + waterproof test

Case IP coating

B1331

B1600

B1600

B1,920

 

Case exchange + waterproof test

Crown

B320

B320

B320

B400

B640

Replace crown + waterproof test

3 needle set

B320

B320

B320

B400

B320

Needle change + waterproof test

Chronograph hand set

 

B320

   

Needle change + waterproof test

Push button set

 

B480

   

Push Button Replacement + Waterproof Test

All amounts in the notation are tax-exempt.

Custodian duration

Quartz type · Solar type
We will have time from 2 weeks to 4 weeks.

Mechanical type
We will have time from 4 weeks to 6 weeks.

Maker’s Watch Knot warranty details

期間

内容

Quartz type · Solar type
1 year after purchase
Mechanical type
Three years after purchase

Under normal use condition based on the regulation, if trouble should happen by any chance, you can receive free warranty on the target place (watch body). Outside / out of the warranty coverage period are accepted for a fee. * Battery replacement will be charged within the warranty period.

please note

* Customer will be responsible for shipping costs when sending repaired items. In addition, when we send you by COD, we will charge the total amount with the shipping fee for the customer’s burden at the time of returning the repaired item.
* We will not reissue the warranty card, so please notify us not to lose it at the time of purchase.
* We will have your time for repair of 2 weeks ~ 6 weeks.
(It may take time depending on the contents after confirming the symptoms)

Repair shipping destination

บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ – เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่100/68 ซอยสุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

* When sending the repaired product, please fill out the first piece of the repair request table (download) here, and bundle it with the broken watch.

0