สั่งของวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทำไมได้ของช้า

เนื่องจากออฟฟิศของเราหยุดทำการเสาร์อาทิตย์ ออเดอร์ของวันศุกร์ + วันเสาร์ + วันอาทิตย์ จะถูกรวบยอดในวันจันทร์

 

0