สั่งของวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทำไมได้ของช้า

เนื่องจากออฟฟิศของเราหยุดทำการเสาร์อาทิตย์ ออเดอร์ของคืนวันศุกร์ + วันเสาร์ + วันอาทิตย์ จะถูกรวบยอดในวันจันทร์